Personlig udvikling

10 trin til hvordan du reflekterer over Quran

Vi er blevet velsignede af Allāh (subḥānahu wa taʿālā) ved, at være modtagerne og vidnerne af den Hellige Koran. Hav ...

Med ønske om en velsignet Ramadan til alle

  Skrevet af DIT den 27. maj 2017. Vi er nu gået ind i den velsignede Ramadan-måned. En måned vi som muslimer ...

20 eksamensråd for studerende

Oversat af Redaktionen Fra Sheikh Muhammed Salih al-Munajjid Al lovprisning til Allah og fred og velsignelser til ...

Hvilken betydning har vores uddannelsesvalg for vores situation i samfundet?

I vores tidligere udgivelse, om halal-sagen, blev det tydeliggjort, at sagen er et eksempel på symbolpolitik. Derudover kom vi ...