Lær at læse Koranen

image1


Muslimsk Ungdom i Danmark lancerer nu nogle helt nye Qur’ān Halqāt (Korancirkler), hvor man lærer at læse Allāhs ord på den måde, som Han har åbenbaret dem.
image2

”… Du ser dem lavende rukū’ og sujūd, søgende gunst fra Allāh samt (Hans) tilfredshed. Deres mærker i ansigtet er et spor efter (deres) Sujūd. Dette er deres lignelse i Toraen. Deres lignelse i Evangeliet er som et frø, der sætter sit skud og styrker det, så det bliver stærkt og står rankt på sin stamme og (derved) glæder såerne…” – Koranen 48:29.

image3

Forskellige hold

Man kan vælge imellem fire forskellige hold:

 1. Frøet
  For dem, der ikke kan læse Koranen. Her lærer man det arabiske alfabet samt reglerne fathah, kasrah, dammah, sukoon, tanween, madd, shaddah, sol- og månebogstaver samt Hamzat al-Wasl.
 2. Skuddet
  For dem, der langsomt kan læse ét ord af gangen. Her træner man sin læsehastighed og lærer at skelne mellem små og store recitationsfejl.
 3. Stammen
  For dem, der læser flere ord af gangen med korte pauser. Her lærer man om reglerne for al-Noon Sākinah (al-Idhhār, al-Idghām, al-Iqlāb og al-Ikhfā) og bliver flydende i sin læsning.
 4. Såeren
  For dem, der læser flydende. Her gennemgås det meste af Tajweed: al-Isti’ādhah og al-Basmalah, ahkām al-Meem wa al-Noon, al-Mudood, al-Waqf wa al-Ibtadā, al-Tafkheem og al-Tarqeeq samt al-Idghām.

I roligt tempo vil man efter deltagelse på ét niveau være klar til det næste. Giver man det en skalle, er det muligt at blive så god, at man efter Frøet (1) kan springe direkte til Stammen (3) eller efter Skuddet (2) kan springe direkte til Såeren (4).

Tid

Forløbet vil bestå af 14 undervisningsgange, som strækker sig over 4 måneder fra midt februar til midt juni 2019. Undervisningen foregår ugentligt og man kan enten vælge

Tirsdag eller Torsdag
Kl. 18-20

Man kan ønske en anden dag i sin tilmelding, men det er ikke sikkert det kan imødekommes.

Udover den ugentlige undervisning, kræves det at man dagligt øver i minimum 15 minutter (men helst mere) og at man sender en lydoptagelse af dette til sin underviser.

Sted

Undervisningen vil som udgangspunkt foregå i Wakf København – Dortheavej 45, 2400 KBH NV, men sammen med sin underviser og hold kan man eventuelt beslutte at mødes et andet sted.

Pris

Ét forløb á 14 undervisningsgange koster 350 kr., som skal betales når og hvis man tilbydes en plads. Hvis økonomien er en hindring, ser vi om en løsning kan findes.

Tilmelding

Tilmelding er nødvendig, hvor man uddyber hvorfor man ønsker at tilmelde sig og om man er i stand til at mødes ugentligt og øve dagligt.

Der er begrænsede pladser, og ens tilmelding er først gyldig efter betaling (medmindre kompensation gives), når og hvis man tilbydes en plads.

Man tilmelder sig på dette link. Fristen er d. 7. februar kl. 23:59.

Man skal som udgangspunkt være minimum 15 år for at tilmelde sig.

(Visited 1.633 times, 1 visits today)